Ceník

Délka individuálního tréninku je cca 50 minut dle kapacity klienta.

Individuální trénink v centru Křesadlo  .......................................   400 Kč
Individuální trénink v domácím prostředí  .................................    500 Kč          + cestovní náklady*

Skupinový trénink v centru Křesadlo-cena se odvíjí od počtu členů skupiny, obvykle je 200 Kč/lekci                                                                                                                                                           

Poradenství a podpůrné konzultace pro rodiny a pečující našich klientů ....................   300 Kč

* Výši cestovních nákladů si účtujeme individuálně podle adresy