Ceník

Délka individuálního tréninku je cca 50 minut dle kapacity klienta.

Individuální trénink v centru Křesadlo  .......................................   400 Kč
Individuální trénink v domácím prostředí  .................................    500 Kč          + cestovní náklady*

Skupinový trénink v centru Křesadlo  .......................................  jedna lekce 75 Kč                                                                                                                                                              permanentka na 10 lekcí 700 Kč

Poradenství a podpůrné konzultace pro rodiny a pečující našich klientů ....................   300 Kč

* Výši cestovních nákladů si účtujeme individuálně podle adresy