Trénink u vás doma

Po domluvě je možná i péče přímo u vás doma.

Mohou nastat situace, že je obtížné doprovázet blízkého do Křesadla, nebo se zhorší zdravotní stav a domácí prostředí je pocitově bezpečnější. Také v obdobích pro propuštění s nemocniční - rehabilitační péče může být přechodně vhodnější péče doma, která může přejít v práci v Křesadle (i v rámci zlepšování dovedností člověka).

Může obsahovat jak individuální trénink tak poradenství, terapii pro blízké pečující osoby.