Individuální trénink funkcí mozku

Komu je užitečný

  • Individuální trénink je vhodný především pro ty z Vás, kteří hledají možnost intenzivní a velmi efektivní formy mozkového tréninku. Metody a přístup Vám ušijeme "na míru".
  • Individuální trénink doporučujeme všem, kterým občas výkonnost mozkových funkcí (nejčastěji paměti) selhává a také klientům v počátečním stádiu různých forem demence např. Alzheimerovy choroby.
  • Individuální trénink je vhodný pro cílenou kvalitní rehabilitaci po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy a jiných onemocněních zasahujících kognitivní funkce.
  • Dále pro ty, kteří ze zdravotních nebo osobních důvodů nemohou navštěvovat skupinový trénink.

Při tréninku volíme konkrétní nástroje (typy cvičení) zaměřené na dané kognitivní funkce podle Vašich potřeb. Často využíváme skvěle zpracované ověřené metodiky. Vyhovuje nám především Feuersteinův program Instrumentálního obohacování, ale pracujeme i s mnoha dalšími zdroji.

Termíny je nutné domluvit individuálně. Kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím elektronického formuláře.

Podpora pečujících

V rámci komplexní podpory se chceme v centru Křesadlo věnovat i podpoře blízkých pečujících. 

Víme že jejich situace je někdy velmi obtížná. Nemoc blízkého člověka s sebou nese veliké změny ve vztazích (partnerských, generačních) a také mnoho emocí, pro jejichž zpracování je v Křesadle prostor.

Věnovat se Vám budeme jak poradensky (jak co nastavit, kde je možné najít další podporu, spolupracující odborníky, důležité instituce) tak terapeuticky (provázení, sdílení, podpora).

Pokud budete svého blízkého doprovázet na individuální trénink, můžete si v Křesadle prostě jen odpočinout.

Skupinový trénink funkcí mozku, paměti

Skupinový trénink je vhodný pro seniory, kteří upřednostňují kolektivní aktivity. Je určen jak pro klienty s normálními projevy stárnutí, tak pro účastníky s mírnou kognitivní poruchou. Skupinový trénink paměti je zaměřený také na osvojení technik, které pomáhají k lepšímu pamatování, jako např. technika symbolů čísel, abecedy, příběhu, metoda LOCI, kategorizace a jiné.

Jednotlivé lekce zahrnují:

  • procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti
  • cvičení pozornosti a smyslového vnímání
  • cvičení řeči a slovní zásoby
  • cvičení psychomotoriky

Máte obavy se kurzu zúčastnit? Jsou zbytečné

Nezkoušíme a nesoutěžíme jako ve škole. Cvičení si vypracováváte a kontrolujete sami. Skupinové tréninky  probíhají v uvolněné atmosféře a velmi pravděpodobně zde najdete nové přátele. Přijďte na ukázkovou hodinu zdarma a přesvědčte se sami. K průběžnému udržování kvality funkcí mozku dostáváte i cvičení na doma.

Skupinový tréning ale nabízíme i klientům s jiným typem obtíží - všude tam, kde je sociální kontakt a změna prostředí bonusem. Křesadlo je bezbariérové, dostanou se k nám i klienti na vozíku.

Kdo, kdy, kde?

Kdo vede trénink:       Mgr. Radka Šebelová (skupiny pro seniory),                                                                                                                  Mgr. Alice Vašáková (skupiny pro ostatní klienty) 

Kdy se koná:                Na termínech se domlouváme, jakmile se skupina naplní

Kde se koná:                Centrum Křesadlo - Pracovna pro skupinový trénink, 2.patro (možnost využít výtah)

Další informace:           min./max. počet účastníků 3-8

Informace o ceně lekcí v části CENÍK

Majitelé permanentek si mohou předem omluvenou hodinu zameškanou z důvodu nemoci přesunout na náhradní termín. 

Místa si rezervujte prostřednictvím elektronického formuláře nebo telefonicky.

Domácí péče

Po domluvě je možná i péče přímo u vás doma.

Mohou nastat situace, že je obtížné doprovázet blízkého do Křesadla, nebo se zhorší jeho zdravotní  stav a domácí prostředí je pocitově bezpečnější. Také v obdobích bezprostředně pro propuštění z nemocniční/rehabilitační péče může být přechodně vhodnější péče doma. Ta pak může přejít v práci v Křesadle (i v rámci zlepšování sociálních a komunikačních dovedností klienta).

Může obsahovat jak individuální trénink, tak poradenství či terapii pro blízké pečující osoby.