Kognitivní funkce

Co jsou kognitivní funkce

Mezi základní kognitivní funkce patří:

  • přesné a zaměřené vnímání,
  • krátkodobá a dlouhodobá paměť,
  • koncentrace a pozornost,
  • myšlení a porozumění informacím,
  • řeč (porozumění řeči i mluvení),
  • exekutivní funkce (plánování, organizování, řešení problémů, seberegulace),
  • prostorová orientace.

Poznávací funkce jsou nezbytné pro to, abychom se orientovali ve světě, uměli vyhodnocovat informace které k nám přichází, přemýšleli a plánovali, jak reagovat v různých situacích.

Kognitivní funkce jsou u každého jedince rozvinuté jinak, mají ale jedno společné-vždy se dají aktivně rozvíjet tréningem a cíleným procvičováním.

V Křesadle nabízíme podporu klientům, u nichž z mnoha různých důvodů došlo k úbytku, narušení nebo nedostatečnému rozvoji některých těchto funkcí.

Trénink kognitivních funkcí mozku

Nepostradatelný je tento pravidelný trénink především tehdy, kdy došlo k poškození mozkových funkcí - například po úrazech či cévních mozkových příhodách (CMP). Vhodný je také při různých onemocněních, která zapříčiní zhoršení poznávacích funkcí (např. autoimunitní onemocnění).

Trénink kognitivních (poznávacích) funkcí mozku slouží jako prevence před rozvojem syndromu demence i jako prostředek k zachování delší soběstačnosti v jejím průběhu.

Trénink je samozřejmě vhodný i pro ty, kdo mají pocit, že "už ta paměť není, co bývala". Právě cíleným posílením paměti a ostatních funkcí případně využitím různých paměťových technik a pomůcek lze tento stav zvrátit anebo minimálně zajistit, že se proces zpomalí či nebude zhoršovat.

Trénování je velmi důležité u seniorů . S přibývajícím věkem se mozkové funkce přirozeně pozvolna zhoršují a proto je žádoucí je cíleně dlouhodobě trénovat či stimulovat. Nejlepším způsobem jak předejít zhoršování kognitivních funkcí je totiž prevence. Nejlepší je proto začít trénovat již v době, kdy ještě žádné problémy nepociťujeme.