Individuální trénink

Komu je užitečný

  • Individuální trénink je vhodný především pro ty z Vás, kteří hledáte možnost intenzivní a efektivní formy mozkového tréninku
  • Individuální trénink také doporučujeme všem, kterým občas výkonnost mozkových funkcí, paměti selhává, a také pro osoby v počátečním stádiu různých forem demence např. Alzheimerovy choroby.
  • Pro cílenou kvalitní rehabilitaci po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy a jiných onemocněních zasahujících kognitivní funkce.
  • Dále pro ty, kteří ze zdravotních nebo osobních důvodů nemohou navštěvovat skupinový trénink.

Při tréninku volíme konkrétní cvičení zaměřená na dané kognitivní funkce nebo zpracované metodiky podle Vašich potřeb, obtíží. Užíváme např. Feuersteinův program Instrumentálního obohacení pro obohacení, nápravu kognitivních funkcí; metodiku ROPRATEM (ROzvoj PRAcovního TEMpa).

Jednotlivé lekce (dle vašich potřeb a možností) zahrnují:

  • procvičování krátkodobé i dlouhodobé paměti
  • cvičení pozornosti a smyslového vnímání
  • cvičení slovní zásoby
  • cvičení psychomotoriky (drobná cvičení motoriky)
  • paměťové techniky (LOCI, symboly, kategorizace...)