Jak vzniklo centrum Křesadlo Brno

Protnuly se životní a profesní cesty dvou kolegyní ... a vznikla myšlenka věnovat se podpoře klientů, kteří potřebují rozvíjet, stabilizovat nebo rehabilitovat své kognitivní funkce.

Na co se zaměřujeme

  • na KOMPLEXNOST PÉČE -  o klienta i jeho rodinu, pečující a blízké

Komplexnost podpory vidíme ve spolupráci s rodinou našeho klienta, ve spolupráci s dalšími odborníky a lékaři, v pomoci při řešení aktuálních potřeb. Společně hledáme podpůrné mechanismy, strategie pro celý rodinný systém. 

Věnujeme se také blízkým pečujícím lidem - jejich psychické podpoře při zvládání nelehké situace. Víme jak je těžké pečovat například o blízkého po cévní mozkové příhodě, úrazech hlavy nebo o rodinného příslušníka s demencí. 

  • na PŘÍMOU PRÁCI S KLIENTY, kteří z různých důvodů (úrazy, CMP, stavy po komatu či umělém spánku, autoimunitní onemocnění a další) chtějí trénovat své kognitivní funkce


Kdo se Vám bude věnovat

Mgr. Alice Vašáková -

psycholožka, terapeutka (systemický terapeutický směr), pracuje s dospělými klienty a páry. V oblasti kognitivního tréningu má zkušenosti se skupinovou prací s dětmi i dospělými, dále pak s individuální podporou klientů s poúrazovým traumatem mozku, CMP a demencí. 


Mgr. Radka Šebelová - 

psycholožka, terapeutka (Gestalt terapeutický směr) pracující s jednotlivci, páry, rodinami. Dlouholetá zkušenost se skupinovou prací na podporu funkcí mozku u seniorů (spolupráce pečovatelskou službou Blansko) a psychiatrických pacientů (psychiatrie Boskovice). Individuální práce s lidmi na podporu, rozvoj, rehabilitaci kognitivních funkcí. Podpůrné konzultace rodinám (základní sociální poradenství, nastavení podpory a péče pro daného člena rodiny, osobní podpora v nelehké situaci po nemoci blízkého, úrazu, aj.). Více www.radkasebelova.cz 

S kým spolupracujeme

Komplexnost v podpoře lidí s potížemi v oblasti funkcí mozku je naší prioritou. Našimi partnery jsou zejména

* rodina klienta 

* logopedi, neurologové, ošetřující obvodní lékaři, psychiatři

* rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti

Logopedická péče

Odkazy na klinické logopedy:

www.klinickalogopedie.cz

www.klubafasie.com

www.proafazie.cz 

www.i-logo.cz

 

Další rehabilitační péče

Odkazy: 

Centrum pro kognitivní poruchy FN u sv. Anny Brno 

www.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/ambulance-3-2/ambulance-3-2-2/#tab-id-5Alzheimer, cévní mozkové příhody

Odkazy na instituce a sdružení věnující se této problematice:

www.alzheimer.cz

www.pomrtvici.cz

www.ictus.cz

www.ndsenorina.cz

www.cerebrum2007.cz

www.nudz.cz

www.sdruzenicmp.cz

 

Tipy na trénink kognitivních funkcí

Kde najdete inspiraci na trénink:

www.trenovanipameti.cz

cvicmepamet.cz

www.mentem.cz