Komu se věnujeme

Seniorům


Prevence úbytku kvality poznávacích funkcí, preferujeme přitom skupinovou práci

Lidem s onemocněním

Alzheimer a jiné formy demence, Cévní mozková příhoda (CMP), kraniotraumata, autoimunitní onemocnění, postkomatozní stavy...

Alzheimer

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí - myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. V tomto případě může pravidelný tréning pomoct zpomalit průběh nemoci.

Demence

Demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, v průběhu času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. Alzheimerova choroba stojí za 50-60 % případů demence, dalšími typy demence jsou například vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky a frontotemporální demence.

Demence má, bez ohledu na příčinu, obdobné příznaky:

  • problémy s pamětí
  • problémy s myšlením a plánováním
  • problémy s vyjadřováním
  • neschopnost rozpoznávat lidi či věci
  • změna osobnosti

Cévní mozková příhoda CMP

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní onemocnění, během kterého dochází k nervovému poškození přetrvávající 24 hodin a déle. Cévní mozková příhoda je způsobena přerušením krevního zásobení některé z části mozku. Přerušení dodávky okysličené krve do mozku je z 80% na základě trombu (či embolu), který cévu ucpe. V ostatních případech dojde ke krvácení do mozku prasknutím oslabené cévy či ke kombinaci těchto jevů.

Onemocnění cévní mozkovou příhodou je charakteristické svými příznaky, kdy dochází k motorickým a smyslovým poruchám.

Následné uzdravení pacienta záleží na míře poškození mozku, prodlevou v léčbě a následnou péčí a rehabilitaci. V mnoha případech i přesto může být úplné vyléčení.

Včasná a intenzivní rehabilitace - včetně tréningu kognitivních funkcí mozku - je přitom zásadní.  


Pečujícím blízkým


Rodině klienta poskytujeme především psychickou podporu při zvládání jejich složité, často až stresové situace. Pomáháme nastavit dlouhodobě udržitelnou péči a nabízíme také základní sociálně-právní poradenství